Misi Nasional

Semasa pembentangan Rancangan Malaysia Ke-9 pada 1 April 2006, Tun Abdullah Ahmad Badawi selaku Menteri Kewangan telah memperkenalkan Misi Nasional sebagai penggenap dan pelengkap kepada Waw

Pelan Intergriti Nasional

Tun Abdullah Ahmad Badawi telah melancarkan Pelan Integriti Nasional (PIN) pada 23 April 2004 di Putrajaya, PIN merupakan pelan jangka panjang yang menyeluruh, lahir daripada aspirasi rakyat

Islam Hadhari

Pendekatan Islam Hadhari adalah gagasan besar yang telah diperkenalkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi, buat julung kali dalam ucapan beliau di Perhimpunan Agung UMNO kali ke-55 pada 23 Septe

Pembangunan Modal Insan

Tun Abdullah Ahmad Badawi adalah pelopor dan pengasas kepada satu konsep baru dalam gagasan pemikiran dan pembangunan negara Malaysia iaitu ‘Pembangunan Modal Insan’. Beliau berpendapat baha

Pembangunan Koridor Ekonomi

Di bawah kepimpinan Tun Abdulah Ahmad Badawi, pembangunan lima Koridor Wilayah telah dilaksanakan bagi merapatkan jurang pendapatan antara rakyat. Inisiatif ini membabitkan penyediaan infras

``PENGORBANAN TUN ABDULLAH DI SANJUNG TINGGI``

demi negara tercinta