Blog Post

Aktiviti yang berlansung sepanjang tahun 2016/2017
07 Mar
By: Legasi 0

PERBINCANGAN MEJA BULAT HADHARI GLOBAL NETWORK

Oleh: Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

Pada 7 Ogos 2017, Perbincangan Meja Bulat mengenai Rangkaian Global Hadhari (Hadhari-GN) telah diadakan secara bersama oleh Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi, MYKYOTO, Institut Islam Hadhari UKM (Hadhari-UKM) dan Pusat Hadhari untuk Pengajian Sivilisasi Islam di Universiti Kyoto Hadhari-KU) di Tingkat 86, Menara 1, Menara Berkembar Petronas untuk memulakan perbincangan mengenai penubuhan Hadhari-GN. Perbincangan Meja Bulat diadakan di hadapan Tun Abdullah Ahmad Badawi dan mempunyai 28 wakil Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi, Hadhari-UKM, MYKYOTO, Hadhari-KU, Institut Pengajian Islam Lanjutan Antarabangsa (IAIS) Malaysia, Institut Wasatiyyah, Institut Perundangan Islam Malaysia (IKIM), Universiti Islam Malaysia (UIM), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) dan Pergerakan Moderat Global (GMM) serta individu lain.

Idea Hadhari-GN telah dirumuskan pada 25 Februari 2016 jam 11.00 pagi – 3.00 malam di Bilik Kuliah 2, Pengajian Siswazah Asia dan Afrika (ASAFAS), Universiti Kyoto oleh wakil-wakil HADHARI-UKM dan HADHARI-KU. Konsep Rangkaian Global Hadhari berpusat pada prinsip-prinsip Peradaban Islam, iaitu kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan bersama. Hadhari Global Network boleh memulakan rangkaian di peringkat agensi serta di peringkat individu, iaitu, dengan agensi dan ilmuan yang relevan di seluruh dunia. Oleh itu, ia adalah rangkaian agensi dan ilmuan yang mempromosikan prinsip kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan bersama.

Hadhari-GN adalah rangkaian yang menegakkan bidang peradaban Islam dan prinsip kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan bersama melalui pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan komuniti; dan komited dalam memupuk rangkaian kerjasama dalam bidang pendidikan, penyelidikan, dan khidmat masyarakat untuk membangunkan bidang peradaban Islam dan mempromosikan kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan prinsip-prinsip kewujudan bersama. Hadhari-GN bermatlamat untuk memudahkan perangkaian antara ahli akademik, pengamal, pelaksana dasar, kumpulan masyarakat sivil dan pihak berkepentingan lain untuk memperkayakan asas pengetahuan semua pihak berkepentingan dan memajukan penyelidikan kolaboratif dalam ketamadunan Islam.

Rangkaian ini bertujuan untuk menyuntik pendebatan tentang peradaban Islam dalam hal itu untuk mempromosikan prinsip kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan bersama secara aman dalam beberapa cara. Pertama, untuk memahami bahawa bidang kewarganegaraan Islam tidak terhad kepada kajian Islam tetapi meliputi antara lain kemampuan untuk mempromosikan prinsip kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan bersama; Kedua, untuk memahami impak yang lebih meluas Islam peradaban dalam mempromosikan prinsip kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan damai; Ketiga, untuk memahami persamaan dan perbezaan dalam tafsiran istilah kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan kewujudan bersama dalam konteks Islam peradaban yang lebih luas; Dan akhirnya, untuk mencari sedikit pemahaman tentang konteks antarabangsa tentang kewarganegaraan Islam terutama mengenai promosi kesederhanaan, kesejahteraan sosial dan prinsip-prinsip kewujudan bersama yang damai.

Rangkaian ini akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menggalakkan dan membangunkan pertukaran akademik dalam bidang pendidikan dan penyelidikan, dan untuk mempromosikan, tetapi tidak terhad kepada, aktiviti-aktiviti berikut:

  1. Membangunkan platform untuk kajian pasca siswazah;
  2. Memperoleh pakatan strategik melalui penyelidikan bersama dan penerbitan antarabangsa;
  3. Pelaksanaan seminar dan persidangan antarabangsa;
  4. Profesor dan pensyarah pelawat;
  5. Pertukaran pelajar, pensyarah dan penyelia bersama oleh pensyarah / profesor;
  6. Pelaksanaan mobiliti / lampiran mahasiswa, graduan, dan penyelidik;
  7. Pembangunan penyelidikan autonomi, pembangunan kepakaran dan peningkatan pembangunan modal insan;
  8. Memperkukuhkan kerjasama antarabangsa antara anggota Rangkaian; Dan
  9. Penerbitan Buku mengenai Rangkaian Global Hadhari.

28 wakil dalam Perbincangan Meja Bulat mengenai Hadhari-GN telah bersetuju sepenuhnya dengan usaha untuk menubuhkan Hadhari-GN dan secara lisan berjanji untuk melakukan agenda Hadhari-GN, maka menandakan penubuhan awal Hadhari-GN dan sekretariat Hadhari-GN adalah (terdiri daripada wakil Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi, Hadhari-UKM, Hadhari-KU, IAIS dan IKIM).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *